MO SRZ Svidník

2% z dane

Venujte 2 % z dane našej organizácii


Prosíme všetkých, ktorí majú záujem venovať 2% zo svojej zaplatenej dane, aby si stiahli nasledujúce tlačivo, vyplnili a odniesli na daňový úrad. 

Ďakujeme. 

Odkaz na formulár pre darovanie 2% zo zaplatenej dane:

http://mosrzsvidnik.wbl.sk/dan_rybarska.pdf

TOPlist