MO SRZ Svidník

2010

Aktuality

Preteky a info.

 
Výsledky preteku:
 
Preteku sa zúčastnili títo pretekári:
Ľudovít Kačur  
Marek Varchula, kapitán
Vladimír Kahanec
Martin Čurila
Ján Belovežčík 
 
 
Registrovaní svidnícki pretekári sa môžu zúčastniť divízie a všetkých pohárových pretekov a iných akcií.
Ostatní členovia MO SRZ sa môžu zúčastniť všetkých pohárových pretekov a iných akcií.
 
 
Tento rok je už náš tím prihlásený do divízie v zložení : 
 
Ľudovít Kačur  
Mgr. Marek Varchula, kapitán
Vladimír Kahanec
Ing. Peter Marcin
Ján Belovežčík
Martin Čurila
Jakub Hutňan
 
Rok 2010 je trošku výnimočný. Budeme organizovať pretek divízie na jednom z revírov Ladomírka alebo VN Vyšný Orlík.
 
TOPlist