MO SRZ Svidník

Oznamy‚ brigády

                                               

                                                              XX.ročník                                                                                                     

RYBÁRSKEJ SÚŤAŽE - O PUTOVNÝ POHÁR starostu obce Vyšný Orlík,členov MO SRZ Svidník

a členov partnerskej rybárskej organizácie z Poľska dńa 13.5.2018 na VN Vyšný Orlík číslo revíru

4-3980-1-1.

 

                                                                   P R O P O Z Í C I E

Všeobecné ustanovenia:

Termín:                 13.5.2018

Miesto konania :     VN Výšný Orlík 4-3980-1-1

Prezentácia :           na mieste konania pretekov s platnými dokladmi

Štartovné:                I.kategória / 5.,€ /, mládež a dospelí

                                II.kategória /2.,€ /, deti do 15 rokov

                               III.kategória /2.,€ /,ženy

 

Organizačný Výbor:

Riaditeľ preteku:     PaedDr. Baslár Jozef

Tajomník preteku :  Gińovský Ján 

Hlavný rozhodca :  Čisár Jozef st.

Zbor rozhodcov  :   vybrani členovia orgaizácie

Tech.zabezpečenie : Ing,Bača Jozef,Vorobeľ Milan,Miga Zdenko,Mikula Vladislav

 

Technické ustanovenia :

Kategórie :                I. dospelí a mládež

                                II. deti do 15.rokov

                                III. ženy

Spôsob lovu:           ľubovoľný s jednou udicov /na plávanú ,na položenú /

Zostavenie udice:    ľubovoľné s použitím 1 / jedného / jednohčika /

Pri nedodržaí propozícii : úsekový rozhodca rozhodne o diskvalifikácií

Návnada a nástraha :      rastliného a živočíšného pôvodu.

 

Hodnotenie :               Kapor,amur,zubáč,lień,šťuka a sumec za každý kus 10. bodov+ 1 mm dĺžky 1 -en bod.

                                    Pstruh a Pleskáč 1 ks=20.bodov,POZOR nechytať do rúk nakoľko sa nemeria.

                                    Tieto druhy rýb sa vrátia s najväčšou opatrnosťou a mokrými rukami späť do vody,oamžite

                                    po premeraní rozhodcom.

                                    Ostatné druhy rýb budú hodnotené 1.ks 10,bodov a taktiežbudú vrátené do vody.

                                    Kapor ,ktorý bude spĺnať predpísanú lovnú mieru  / 1 ks / si môže súťažiaci ponechať a bude                                              hodnotený ak ostatné druhy rýb v tomto prípade musí mať súťažiaci k dispozícií sieťku na 

                                    prechovávanie úlovku. 

 

Protesty :                    v čase do 15. minút po vyhodnotení u riaditeľa preteku,po zložení poplatku 3.-€.

                                   V prípade odôvodneného protesu sa poplatok vráti.

 

                                    Putovný pohár a poháre za I.-III. miesto k kategórií dospelí,venuje starosta obce Vyšný Orlík.

 Ceny :                        1.až 5. a medialy 1.až 3. miesto /zabespečí MO SRZ SVIDNÍK /

                                    pre všetky kategórie /prípadne ďalšie ceny S P O N Z O R I. /

 

 

Časový priebeh :     10.00 - 10.30 hod -prezentácia

                                10.30 - 11.00 hod -otvorenie a losovanie stanovíšť

                                11.00 - 11.30 hod - presun na stanoviše a krmenie

                                11.30 - 13.30 hod - P R E T E K Y

                                13.30 - 14.15 hod - hodnotenie

                                14.15 hod. -vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien  

 

 

 

 

 

                                      PETÍCIA ZA ZÁCHRANU                                   

                                   VŠEĽUDOVĚHO,REKREAČNÉHO  A ŠPORTOVÉHO RYBÁRSTVA  NA  SLOVENSKU                      

           My ,občania  Slovenskej republiky,rybári združení v Slovenskom rybárskom zväze a ich priaznivci,pre ktorých 

       je zachovaie všeľudového rybárstva na Slovenku otázkou budúcnosti rekračného a športového rybárstva,udržania  

 čistoty vôd a okolitej prírody,ochrany životného prostredia a genofodu rýb pre nasledujúce generácie,žiadame    

 vládu  Slovenskej  republiky ako orgán zákonodarnej iniciatívy a Národú radu Slovenskej republiky ako jediný     

        ústavodarný a zákonodárný orgán,aby v súlade so záujmami občanov tejto krajiny zabespečili splnenie požiadaviek  

 uvedených v texte tejto petície.                                                                                                                                 

   

       Všetci ktorí máte záujem podporiť petíciu /ako aj text petície / je k dispozicii na VČS alebo pri zakupeni povolenky .                                     

 

                                      Rybárske preteky       


           Vodná nádrž Vyšný Orlík : 1.5.2018  /Memorial Dr.Hreška,rozhodcovia,výbor a spon. /

                                                     13.5.2018 /nedeľa,dospelí aj deti /

 

                                            Termíny brigád

           7.4.2018 , Ladomírka,Ondava vo Svidníku /vyzbieranie odpadu /

           28.4.2018 ,VN Vyšný Orlík /upratovanie,úprava VN /

           9.6.2018,   VN Vyšný Orlík /upratovanie ,úprava VN /

           25.8.2018, VN Vyšný  Orlík /kosenie,úprava VN /

           20.10.2018,VN Výšný Orlík /upratovanie,úprava VN /

 

 

TOPlist