MO SRZ Svidník

Oznamy‚ brigády

                                         Zákaz lovu kapra !

                                      od  20.10.2017- do 02.11.2017 

                                      lov povolený 03.11.2017  od  7:00  hod. 

 

                                                                                 

XIX.ročník                        

 

„Rybárskej súťaže“ o PUTOVNÝ  POHÁR  starostu obce Vyšný Orlík,členov

MO SRZ Svidník a členov partnerskej rybárskej organizácie  z Poľska dňa

14. mája 2017 na VN Vyšný Orlík čislo revíru 4-3980-1-1.

 

                                                P R O P O Z Í C I E

Všeobecné ustanovenia:

Termín:                             14.mája 2017

Miesto konania :                VN Vyšný  Orlík 4-3980-1-1

Prezentácia:                      na mieste konania pretekov s platnými dokladmi

 

Štartovné :                        I.kategória / 5,.-€ /,Mládež a dospelí

                                        II.kategória / 2,.-€ /, deti do 15 rokov

                                        III.kategória /2,.-€ /,ženy  

 

 

Zraz účastníkov:               na VN Vyšný Orlík o 10.00 hod.

Prepravné a účasť :           na vlastné náklady a riziko

Občerstvenie:                    Súťažiacim bude zabezpečené počas priebehu súťaže.

                                        Ostatní na vlastné náklady - k dispozícii bude bufet v priestoroch VN.

 

Organizačný výbor :

Riaditeľ preteku :                PaedDr. Baslár Jozef

Tajomník preteku :             Giňovský Ján

Hlavný rozhoca :                Čisár Jozef st.

Zbor rozhodcov :                vybraní členovia organizácie  

Tech.zabezpečenie :           Ing.Bača Jozef,Vorobeľ Milan,Miga Zdenko,Mikula Vlado

 

Technické ustanovenia :

Kategórie :                           I. dospelí a mládež

                                           II. deti do 15.rokov

                                           III. ženy

Spôsob lovu :                       ľubovoľný s  jednou udicou / na plávanú,na položenú /

Zostavenie udice :                ľubovoné s použitím 1 /jedného / jednoháčika

Pri nedodržaní propozícií :     úsekový rozhodca rozhodne o diskvalifikácií

Návnada a nástraha :            rastliného a živočíšného pôvodu.

 

 

Hodnotenie :                        Kapor,amur zubáč,lieň,šťuka a sumec za každý kus 10.bodov+1 mm

                                          dĺžky 1- en bod. 

                                          PSTRUH a PLESKÁČ  1 ks = 20.bodov,POZOR nechytať do rúk nakoľko 

                                          sa nemeria.

                                         Tieto druhy rýb sa vrátia s najväčšou opatrnosťou a mokrými rukami späť do vody,

                                         okamžite po premeraní rozhodcom.

                                         Ostatné druhy rýb budú hodnotené 1 ks 10 bodov a taktiež budú vrátené do vody. 

                                         KAPOR,ktorý bude spĺňať predpísanú lovnú mieru / 1 / ks si može súťažiaci

                                         ponechať a bude hodnotený  ako ostatné druhy rýb v tomto prípade musí mať

                                         súťažiaci k dispozícií sieťku na prechovavánie úlovku.  

 

Protesty :                         v čase do 15.minút po vyhodnotení u riaditeľa preteku,po zložení poplatku 3.-€

                                       V prípade odôvodneného protestu sa poplatok vráti.

 

                                      Putovný pohár a poháre za I. - III. miesto k kategórii dospelí venuje starosta obce   

                                      Vyšný Orlík.

C E N Y :                        1. až 5. a medaily 1. až 3.miesto /zabezpečí MO SRZ Svidník/

                                      pre všetky kategórie / prípadne ďalšie ceny   s p o n o z o r í./

 

 

Časový priebeh :            10.00 -   10.30 hod.  - prezentácia

                                      10.30  -  11.00 hod . - otvorenie a losovanie stanovíšť

                                      11.00  -   11.30 hod. - presun na stanvište a kŕmenie

 

                                      11.30  --  13.30 hod.  - p r e t e k y

 

                                     13.30  -    14.15 hod. - hodnotenie

                                     14.15 hod.   -------- vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien   

                          

 

Prejednané a schválené dňa 26.4. 2017 výborom MO SRZ Svidník.

Termny brigád  

08.04 .2017   - Ladomírka,Ondava vo Svidníku                

29.04.2017     - VN Vyšný Orlík,upratovanie,úprava VN

10.06.2017     - VN Vyšný Orlík, upratovanie, úprava VN

26.08.2017     - VN Vyšný Orlík, kosenie úprava VN
 
21.10.2017     - VN Vyšný Orlík, upratovanie, úprava VN
 
 
Začiatok brigád je od 8.00 hod., počas brigád je na danom revíre  zákaz lovu rýb.

 

TOPlist