MO SRZ Svidník

Povolenka 2018

Ceny povolení na rybolov v roku 2018

Rybárský lístok :  Osoby nad 15 rokov - týždenný              =   1,50 €

                                                         - mesačný              =   3,00 €

                                                         - ročný                   =   7,00 €

                                                         - trojročný               = 17,00 €

                            Osoby do 15 rokov sú od poplatku  o s l o b o d e n é !

 Rybárský lístok vydáva mestský alebo obecný úrad.

Nový člen ZÁPISNÉ :             - deti do 15 rokov                 =   2,00 €

                                            - mládež do 18 rokov            =   3,50 €

                                            - dospelí nad 18 rokov           = 30,00 €  

 

Členský príspevok :               - mládež a študenti               = 14,00 €

                                            - dospelí členovia                 = 20,00 €

POVOLENKY : Dospelí členovia :  -  Miestna kaprová        = 43,00 €

                                                   -  Zväzová kaprová        = 35,00 €

Zväzové povolenie na kaprové vody,môže byť vydané len členovi SRZ,ktorý je držiteľom miestného kaprového povolenia na rybolov vydaného MO SRZ,ktorej je členom.

 

                                                  -  Miestna pstruhová       = 20.00 €     

- k celozväzovej je možné dokúpiť pstruhovú dodatkovú za  = 17,00 €

 

                      DETI do 15 rokov : - Miestna kaprová           = 14,00 €

                                                   - Zväzová kaprová          = 10,00 €

                                                   - Miestna pstruhová        = 15,00 €

Povolenky je možné zakupiť v kancelarii v AB, u pána Giňovského v predajni alebo u pána Migu vo Vyšnom Orlíku.

Kontakty pre hosťovacie povolenky :

Tajomník : Ján Giňovský

Kontakt : 0907689292
/možnosť zakúpenia hosťovacích povolení
 
Rybársky hospodár : Zdenko Miga
Kontakt : 0905971162
Email : zdenomiga@gmail.com
/možnosť zakúpenia hosťovacích povolení

                        

 

 

TOPlist