MO SRZ Svidník

Počty členov

Počty členov v MOSRZ Svidník od začiatku

Rok                                   Dospelí a mládež                                       Deti od 10-15 rokov                               Spolu

1988                                 74                                                                  64                                                   138

1989                                 83                                                                  30                                                   113

1990                                 107                                                                16                                                   123

1991                                 122                                                                29                                                   151

1992                                 129                                                                60                                                   189

1993                                 150                                                                84                                                   234

1994                                 161                                                                113                                                 274

1995                                 168                                                                119                                                 287

1996                                 193                                                                125                                                 318

1997                                 198                                                                105                                                 303

1998                                 203                                                                91                                                   294

1999                                 220                                                                128                                                 348

2000                                 248                                                                163                                                 411

2001                                 275                                                                149                                                 424              

2002                                 301                                                                135                                                 436

2003                                 293                                                                104                                                 397

2004                                 271                                                                109                                                 380 

2005                                 245                                                                 94                                                  339  

2006                                 255                                                                 91                                                  346

2007                                 290                                                                 80                                                  370                              

2008                                 289                                                                 62                                                  352 

2009                                 300                                                                 86                                                  386

2010                                 292                                                                 72                                                  364

2011                                 322                                                                 78                                                  400

2012                                 336                                                                 72                                                  408

2013                                 336                                                                 60                                                  396

2014                                 348                                                                 62                                                  410

2015                                 367                                                                 75                                                  442

2016                                 370                                                                 90                                                  460

2017                                 398                                                                 91                                                  489   

TOPlist