MO SRZ Svidník

Revíry a zarybnenie

Revír Jedľovský potok

4-0890-4-2 : Jedľovský potok od ústia po pramene a potoky Rusinec a Mergeška od ústia po pramene. Lososové vody pstruhové. Chovný revír.

Revír Kapišovka

4-0980-4-1 : Potok Kapišovka od ústia po pramene a potok Svidničanka od ústia po pramene. Lososové vody pstruhové. Lovný revír.

Revír Ladomírka č. 1

4-1170-4-1 : Čiastkové povodie rieky Ladomírka od ústia v meste Svidník po ústie miestneho potoka pri obci Krajná Poľana. Lososové vody pstruhové. Lovný revír.
     

Revír Ondava č. 5

4-1690-1-1 : Čiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta medzi obcami Duplín a Stročín po most medzi obcami Nižný Mirošov a Dubová. Kaprové vody. Lovný revír.

 

 

Revír Ondava č. 6

4-1700-4-1 : Čiastkové povodie rieky Ondava od mosta medzi obcami Nižný Mirošov a Dubová po pramene. Lososové vody pstruhové. Lovný revír.

Revír Pisanský potok

4-1910-4-2 : Pisanský potok od ústia po pramene a potok Mazgalica od ústia po pramene. Lososové vody pstruhové. Chovný revír.

Revír Vagrinčik

4-3090-4-2 : Potok Vagrinčík od ústia po pramene a potoky Hrišov, Bodružalík a Hlboký potok od ústia po pramene. Lososové vody pstruhové. Chovný revír.

Revír VN Vyšný Orlík

4-3980-1-1 : Vodná plocha nádrže pri obci Vyšný Orlík. Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája. Horná hranica uloveného kapra 70cm. Kaprové vody. Lovný revír.
       
 
 
TOPlist